BijzonderGoed 

Praktijk voor Kind & Jeugd  

Beter bij de les


Beter bij de les is een effectieve individuele training ontwikkeld door de Bascule speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD en/of leerproblemen. De trainingsmodule is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met het werkgeheugen, plannen en controleren, de zogenaamde executieve functies, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training van "Beter bij de les" krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen.

 

Hoe werkt het?

Een Beter bij de les-training bestaat uit 20 tot 25 individuele sessies waarbij op school (buiten de klas) met het kind wordt geoefend gedurende 50 minuten onder begeleiding van een trainer. Daarnaast zijn er drie oudersessies waarvan de eerste sessie gezamenlijk met de leerkracht plaatsvindt. Aangeraden wordt er naar te streven vier maal per week te trainen, de training duurt dan circa 6 weken. 

Mayke Reumkens is gecertificeerd coach en trainer van Beter bij de les.