BijzonderGoed 

Praktijk voor Kind & Jeugd  

Schoolondersteuning


Als een kind zich niet lekker in zijn vel voelt, wisselende emoties heeft of zich moeilijk gedraagt in een groep is het soms lastig om het kind altijd te bieden wat het nodig heeft om zich goed te voelen en zich goed te ontwikkelen. Door bezuinigingen en verwachtingen vanuit het passend onderwijsbeleid worden klassen groter en worden kinderen minder snel naar het speciaal onderwijs verwezen. Er wordt wel verwacht dat elk kind op zijn of haar niveau onderwijs krijgt aangeboden zodat het zich optimaal ontwikkeld en talenten benut.

Het is mogelijk om Praktijk BijzonderGoed in te schakelen voor consultatie, bijvoorbeeld als u vragen heeft over een specifieke leerling. Dit kan eventueel gekoppeld worden aan een klassenobservatie. We gaan oplossingsgericht te werk, geven praktische adviezen voor makkelijk toe te passen interventie en houden hierbij rekening met de mogelijkheden van de leerkracht(-en) en groep.